Razvoj lične i timske efektivnosti

Trening koji pomaže kompanijama da postižu kontinuirane vrhunske rezultate, fokusirajući se na stvaranje efektivnijih pojedinaca i lidera. Učesnici stiču upotrebljiva i praktična iskustva, primenu bezvremenskih načela koja daju veću produktivnost, poboljšanu komunikaciju, ojačane odnose, povećan uticaj i fokus na kritične prioritete.

 

Učesnici uče kako da preuzmu inicijativu, naprave ravnotežu između ključnih prioriteta, poboljšaju međusobnu komunikaciju, povećaju kreativnu saradnju, i primene načela za postizanje uravnoteženog života.

 

Fokusiranjem i na pojedince i na timove, na nove i na iskusne profesionalce, stičemo skup alata koji nam pomažu da se suočimo sa današnjim izazovima upravljanja i vođenja, uključujući i rešavanje konflikata, određivanje prioriteta, upravljanja učinkom, odgovornosti i poverenja, izvršenja i saradnje.

Razvoj ličnog i timskog liderstva

Produktivnost i efikasnost

Unapređenje prodajnih performansi

Prezentacione veštine

Komunikacione veštine

Koučing