Komunikacione veštine

Otkrijmo kako da, fokusiranjem na naše stavove, vrednosti, držanja i entuzijazam, počnemo da doprinosimo uspehu koji želimo da postignemo. Postanimo sposobni da gradimo odnose, da kažemo ljudima "ko smo" umesto "šta smo", da budemo dobar slušalac, komuniciramo sa poverenjem i uticajem, naučimo definisati svoj doprinos na način da on predstavlja pobedu za nas, našu kompaniju i naš privatni život.

 

Ovaj program pomaže učesnicima da ojačaju međuljudske odnose, upravljaju stresom i da se nose sa brzom promenom uslova rada. Štaviše, ljudi razvijaju pozitivan "mogu to učiniti" stav. Trening omogućava ljudima da izađu iz svoje komforne zone. On pruža temelj za dugoročno poboljšavanje našeg ponašanja.

Razvoj ličnog i timskog liderstva

Produktivnost i efikasnost

Razvoj lične i timske efektivnosti

Unapređenje prodajnih performansi

Prezentacione veštine

Koučing